พิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปณามหาวิทยาลัย ปีที่ 20
-

-
-
| |
//