ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2563 [09-10-2563]
-

บรรยายโดย นายศตพร กันแก้ว นักวิชาการแรงงาน และนางสาว พชรมนต์ หล่อมากทรัพย์ นักวิชาการแรงงาน ในการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
-
| |
//