ติดต่อคณะ

ติดต่อสอบถามคณะ

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
169 หมู่ 3 ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5381-9999, โทรสาร 0-5381-9998, อีเมล์ info@northcm.ac.th