ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาที่ต้องการรับทุนการศึกษาหรือข่าวสารเกี่ยวกับกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา โดยสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายกองทุนเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ทาง Facebook "กยศ.นอร์ท-เชียงใหม่" หรืองทางแอพพลิเคชั่น LINE "LINE ID:0835826505"