การสังเคราะห์งานวิจัย " แนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของธุรกิจบูติคโฮเทลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่" โดยอาจารย์สุประวิน ณ เชียงใหม่ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี