กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดดอนจั่น

เนื่องในวันจักรี วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 ทางหน่วยงานสำนักกิจการนักศึกษาได้นำนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก และสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดดอนจั่น ณ วัดดอนจั่น ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 
สามารถติดตาม Link ได้ที่ : https://www.facebook.com/NCUFUN/posts/3626031637505675