ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักกิจการนักศึกษา ม.นอร์ท-เชียงใหม่ โครงการ NCU มหาวิทยาลัยสีขาว

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักกิจการนักศึกษา ม.นอร์ท-เชียงใหม่ โครงการ NCU มหาวิทยาลัยสีขาว Part 1 : รู้เท่าทันยาเสพติด วิทยากรจาก ปปส. และรักให้เป็นก่อนวัยอันควร วิทยากรจาก สสจ. >>พบกันในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรัฐมนตรี อาคาร 3 ชั้น มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

>> เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมงานเวลา 12.30 น.

>> นักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้รับเกียรติบัตรทุกคน

>> สำรองที่นั่งได้ที่ สำนักกิจการนักศึกษา โทร.053-819931