ข่าวประชาสัมพันธ์ จากศูนย์สหกิจศึกษา ม.นอร์ท-เชียงใหม่ ท่านที่สนใจเข้าร่วมงาน Chiang Mai IT Job Fair & Career Expo 2019

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากศูนย์สหกิจศึกษา ม.นอร์ท-เชียงใหม่ ท่านที่สนใจเข้าร่วมงาน Chiang Mai IT Job Fair & Career Expo 2019
ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ เชียงใหม่ จัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่