ข่าวฝากจากกรมการท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยว รับสมัครอาสาอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา จำนวน 61 อัตรา)
http://www.job-108.com/jobs-id7902.html