ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี สังกัดฝ่ายบัญชีสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ลักษณะงาน : สามารถทำงานต่างๆ ในฝ่ายบัญชี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาบัญชี  อายุ 22 ปี ขึ้นไป เพศชายหรือหญิง หากมีความพร้อมเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ