ประกาศกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ข่าวฝากประกาศจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ตามที่นักศึกษาได้ติดต่อรับแบบคำขอกู้ยืมปีการศึกษา 2561 ไปแล้วนั้น
1. ขอให้ส่งเอกสารภายในสิ้นเดือน 30/4/2561 นี้เท่านั้น
2. ส่งภายในสิ้นเดือน 30/4/2561 เอกสารต้องไม่มีกลับไปแก้ไข
3. หากส่งช้าหลัง 30/4/2561 ปรับวันละ 10 บาท (เนื่องจาก พี่ต้องเตรียมเอกสารให้แล้วเสร็จก่อนจะเปิดเรียน)
สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ได้ที่ Facebook “กยศ. นอร์ท-เชียงใหม่” https://www.facebook.com/people/%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%A8-%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88/100002152091756