ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่สนใจ "ทุนเรียนต่อธุรกิจและบริหารในต่างประเทศ" สามารถคลิกเข้าไป ดูรายละเอียดได้ที่ www.hotcourses.in.th