ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักกิจการนักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจเข้าร่วม “โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562” ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ โดยทีมวิทยากรจาก OPPO THAILAND  "เทคโนโลยีเพื่อการทำงานในศตวรรษที่ 21 : Technology for career in the 21st century” หรือ ติดตามได้ที่ Link นี้ : https://www.facebook.com/photo?fbid=2850093351716930&set=pcb.28482377219...