รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีมดีเด่น ระดับประเทศ ในกิจกรรมแม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ปีที่ 7

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2558 รศ.ดร.พิธากรณ์  ธนิตเบญจสิทธิ์ คณบดี คณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยทีมนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้เข้ารับรางวัล "รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีมดีเด่นระดับประเทศ"  ในกิจกรรมแม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ปีที่ 7 ณ อิมแพคอารีนาเมืองทองธานี