รับสมัครนายกองค์การนักศึกษาและนายกสโมสรนักศึกษา

รับสมัครนายกองค์การนักศึกษาและนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักกิจการนักศึกษา โทร 053-819931