โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ (OTOP)ด้านการผลิต (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ. โรงแรมลำพูนวิว จังหวัดลำพูน