โครงการสืบสาน ประเพณียี่เป็ง ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการสืบสาน ประเพณียี่เป็ง ประจำปีการศึกษา 2563

ไม่มีคำอธิบาย

ภาพนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจร่วมการแสดงฟ้อนรำเพื่ออนุรักษ์และสืบสาน

ประเพณียี่เป็งร่วมกับบ้านหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

 

เปิดรูปภาพ

ภาพกิจกรรมการทำขนมไทยในโครงการ

 

เปิดรูปภาพ

ภาพกิจกรรมการทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ