โครงการ "ขับขี่ปลอดภัย ไหว้พระ 9 วัด"

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท. ) สำนักงานเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “วัยรุ่นยุคใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไหว้พระ 9 วัด”  โดยมี รศ.ดร.พิธาภรณ์  ธนิตเบญจสิทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่ กล่าวรายงาน   อาจารย์ชุติมา  ชวสินธุ์ รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับ ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่