โครงการ "การประยุกต์ใช้พลังงานสะอาดเพื่อพัฒนาการผลิตชาดำชนิดซองสำหรับเกษตรกรของชุมชนดอยปู่หมื่น อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่" โดยกลุ่มนักศึกษา นอร์ท-เชียงใหม่ สร้างสรรค์คุณค่าพัฒนาสังคม

ไฟล์แนบ: