โครงการ THM Tourism Ambassador

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดโครงการ โครงการ THM Tourism Ambassador ณ ห้องรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ โดยในงานเชิญประธาน ผศ.สุรกิจ คำวงศ์ปีน ผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจ พิธีกล่าวเปิดงาน และมีศิษย์เก่าคุณศุภกานต์ สุนทรสุจริต ปัจจุบันทำงานที่ สายการบิน ไทยเวียตเจ็ทแอร์ ตำแหน่ง บริการภาคพื้น/บริการบัตรโดยสาร ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ศิษย์เก่า มาแบ่งปันประสบการณ์เรื่อง “แบ่งฝันปันรักท่องเที่ยว NCU ” จากนั้นนำนักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ทัศนศึกษาที่วัดโขงขาว วัดท่าใหม่อิ ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และหมู่บ้านมหัศจรรย์ดินยิ้มป่าตาล ทำกิจกรรมการปั้นดิน