โครงการWorkshopและประกวดแผนการตลาดนมไทย-เดนมาร์ค ปีที่3

วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 12.00 – 16.00 น. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจ ม.นอร์ท- เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้เข้าร่วมโครงการ Workshop และประกวดแผนการตลาดนมไทย-เดนมาร์ค ในหัวข้อ “Milketing การตลาดต่อยอด นมไทย-เดนมาร์ค Form Gen Z to Gen X” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ห้อง MCB 2301 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่