อ.ดร.สุรชัย สานติสุขรัตน์

รักษาการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ข่าวสาร / กิจกรรม

  • อาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ ให้เกียรติร่วมสอนบรรยาย "ความหมายของวิศวกร และการเรียนในคณ...

  • อ่านข่าวทั้งหมด