รายชื่อบุคลากร คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

รายชื่อบุคลากร คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่


  • นางสาวอณัญญา เรือนทวี
  • นางสาวสุทีนา พุทธวงค์