ข่าวสาร-กิจกรรม

อาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ ให้เกียรติร่วมสอนบรรยาย "ความหมายของวิศวกร และการเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์"

อาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ให้เกียรติร่วมสอนบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ความหมายของวิศวกร และการเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์" เพื่อให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับฟังประสบการณ์จากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์  ณ ห้องเรียน 040305 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
 • อาจารย์อิศราวุธ สีดาดาน ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ ให้การต้อนรับ อาจารย์และคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Victoria University College

  อาจารย์อิศราวุธ สีดาดาน ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ ให้การต้อนรับ อาจารย์และคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Victoria University College ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาหลักสูตรระยะสั้น ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

  ประกาศเมื่อวันที่: 30 ต.ค. 2560
 • โครงการอบมสัมมนารุ่นพี่รับน้องเชิงสร้างสรรค์ ปี 2557

  ดูรายละเอียด

  ประกาศเมื่อวันที่: 6 มิ.ย. 2557
 • คุณธรรม9 ประการ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

  ข้อมูลเกี่ยวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท- เชียงใหม่

  ประกาศเมื่อวันที่: 4 มิ.ย. 2557
 • โปรโมชั่น นศ. ปี 57

  เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนการรับสมัครนักศึกษาให้มหาวิทยาลัยจึงจัดทำแผนส่งเสริมการขาย ดังนี้ครับ1. คณะวิศวกรรมศาสตร์  - สมัครเรียนเป็นคู่ จะได้รับ iPad mini 2 Wi-Fi คนละ 1 เครื่อง  - สมัครเรียน 3 คน ขั้นไป รับ iPad mini2 Wi-Fi +Cellular คยละ 1 เครื่อง  - สำหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนคณะวิศวกรรมศาตร์มาก่อนหน้านี้ เพียงแนะนำเพื่อมาสมัครเรียนในคณะเดียวกันก็รับ คนละ 1 เครื่อง เช่นกัน  - วันนี้ - 30 มิถุนายน 25562. คณะอื่น ๆ  - รับสิทธิ์ ชิง Samsung Galaxy Note 3 +Gear มีจำนวน 3 เครื่อง  - วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2557  - จับฉลากวันที่ 5 มิถุนายน 2557 วันปฐมนิเทศ

  ประกาศเมื่อวันที่: 12 พ.ค. 2557
 • ชนะเลิศคะแนนโหวตอันดับ 1 สาขานวัตกรรม กระทิงแดง U-PROJECT!

  ชื่อโครงการ  "การประยุกต์ใช้พลังงานสะอาดเพื่อพัฒนาการผลิตชาดำชนิดซองสำหรับเกษตรกรของชุมชนดอยปู่หมื่น อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่”ทีม นอร์ท-เชียงใหม่ สร้างสรรค์คุณค่า พัฒนาสังคม

  ประกาศเมื่อวันที่: 7 พ.ค. 2557
 • มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับ ดี!!

  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับ ดี!!

  ประกาศเมื่อวันที่: 7 พ.ค. 2557
 • การเตรียมความพร้อมในการศึกษาคณะวิศวกรรม

  เปิดโอกาสให้นักเรียนหรือนักศึกษาทุกท่านที่ต้องการเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการเตรียมความพร้อม

  ประกาศเมื่อวันที่: 7 พ.ค. 2557
 • การออกหนังสือรับรองกรณีนักศึกษาเรียนครบหลักสูตร

  ประกาศ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่เรื่อง การออกหนังสือรับรองกรณีนักศึกษาเรียนครบหลักสูตร (การขอหนังสือรับรองเรียนครบหลักสูตร)

  ประกาศเมื่อวันที่: 25 เม.ย. 2557
 • สภาวิศวกร เปิดสอบภาคีวิศวกร ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  ดูเพิ่มเติม...

  ประกาศเมื่อวันที่: 25 เม.ย. 2557
 • มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (มาตรฐานฉบับใหม่)

  การอบรมเรื่อง  มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) จังหวัดระยอง : วันที่ 6, 7, 8 พฤษภาคม 2557 (อังคาร,พุธ,พฤหัส) โรงแรม คลาสสิก คามิโอ, ห้องเกาะแก้ว หลักการและเหตุผล เนื่องจากมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2545 มีการปรับปรุงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสายไฟฟ้าใหม่ ตาม มอก.11-2553 ซึ่งอ้างตามมาตรฐาน IEC การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือข้อกำหนดการใช้งาน การเดินสาย และขนาดกระแสของสายไฟฟ้า อีกทั้งเพิ่มข้อกำหนดการติดตั้งสำหรับสถานที่เฉพาะและบทอื่น ๆ ซึ่งจะมีผลกระทบกับการออกแบบ การติดตั้ง และการตรวจสอบ ปัจจุบันมาตรฐานดังกล่าวได้พิมพ์เสร็จแล้ว ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงต้องทราบรายละเอียดเพื่อที่จะได้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดอบรมขึ้นเพื่อเผยแพร่มาตรฐานฯดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้และความเข้าใจตรงกัน ซึ่งจะสามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างถูกต้อง คณะวิทยากร นายกิตติพงษ์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์  การไฟฟ้านครหลวง, ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. พ.ศ.2557-2559 ผศ.ประสิทธิ์  พิทยพัฒน์  อาจารย์พิเศษภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร นายลือชัย ทองนิล  ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. พ.ศ. 2554-2556, กรรมการสภาวิศวกร  นายสุธี  ปิ่นไพสิฐ  กรมโยธาธิการและผังเมือง นายกิตติศักดิ์  วรรณแก้ว  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายศิวเวทย์  อัครพันธุ์  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนดการ วันแรก บทที่ 1 นิยามและข้อกำหนดทั่วไป บทที่ 2 มาตรฐานสายไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า บทที่ 3  ตัวนำประธาน สายป้อน วงจรย่อย บทที่ 8 สถานที่เฉพาะ บทที่ 11 มาตรฐานการทนไฟของสายไฟฟ้า บทที่ 12 วงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต บทที่ 13 อาคารเพื่อการสาธารณะใต้ผิวดิน บทที่ 14   การติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราว 

  ประกาศเมื่อวันที่: 25 เม.ย. 2557