อาจารย์อิศราวุธ สีดาดาน ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ ให้การต้อนรับ อาจารย์และคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Victoria University College

By Admin | ความคิดเห็น (0)

อาจารย์อิศราวุธ สีดาดาน ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ ให้การต้อนรับ อาจารย์และคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Victoria University College ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาหลักสูตรระยะสั้น ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่Rating (Votes: )