โปรโมชั่น นศ. ปี 57

By Larm | ความคิดเห็น (0)

เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนการรับสมัครนักศึกษาให้

มหาวิทยาลัยจึงจัดทำแผนส่งเสริมการขาย ดังนี้ครับ

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์
  - สมัครเรียนเป็นคู่ จะได้รับ iPad mini 2 Wi-Fi คนละ 1 เครื่อง
  - สมัครเรียน 3 คน ขั้นไป รับ iPad mini2 Wi-Fi +Cellular คยละ 1 เครื่อง
  - สำหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนคณะวิศวกรรมศาตร์มาก่อนหน้านี้ เพียงแนะนำเพื่อมาสมัครเรียนในคณะเดียวกันก็รับ คนละ 1 เครื่อง เช่นกัน
  - วันนี้ - 30 มิถุนายน 2557

2. คณะอื่น ๆ
  - รับสิทธิ์ ชิง Samsung Galaxy Note 3 +Gear มีจำนวน 3 เครื่อง
  - วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2557
  - จับฉลากวันที่ 5 มิถุนายน 2557 วันปฐมนิเทศRating (Votes: )