อาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ ให้เกียรติร่วมสอนบรรยาย "ความหมายของวิศวกร และการเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์"

By Admin | ความคิดเห็น (0)

อาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ให้เกียรติร่วมสอนบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ความหมายของวิศวกร และการเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์" เพื่อให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับฟังประสบการณ์จากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์  ณ ห้องเรียน 040305 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่Rating (Votes: )