งานศูนย์เก่า

 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจำลองการเทน้ำโลหะและการเย็นตัวของโลหะสำหรับชิ้นงานหล่อด้วยโปรแกรม CastCAE”

  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“การจำลองการเทน้ำโลหะและการเย็นตัวของโลหะสำหรับชิ้นงานหล่อด้วยโปรแกรม CastCAE” 

  ประกาศเมื่อวันที่: 17 มิ.ย. 2557
 • การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครงาน

  การไฟฟ้านครหลวง มีความประสงค์รับบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อสอบคัดเลือกบรรตุในคุณวุฒิต่าง ๆ จำนวน 33 คุณวุฒิ การรับสมัคร ให้สมัครผ่าน Website เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 7.30....... อ่านต่อได้ที่ : http://www.job-108.com/jobs-id1619.html

  ประกาศเมื่อวันที่: 12 พ.ค. 2557
 • เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง โดยใช้ Lean Maintenance

  ดูเพิ่มเติม...

  ประกาศเมื่อวันที่: 25 เม.ย. 2557
 • การควบคุมกระบวนการผลิตด้วยวิธีทางสถิติ

  ดูเพิ่มเติม...

  ประกาศเมื่อวันที่: 25 เม.ย. 2557
 • การอบรม เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบเครน/ปั้นจั่น

  หลักการและเหตุผล บุคลากร ถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าขององค์กร  การพัฒนาทรัพยากรโดยเฉพาะในด้านบุคลากรจึงถือเป็นการสร้างประสิทธิภาพให้กับองค์กรสูงสุด  องค์กรหลายองค์กรที่ใช้เครื่องจักรกลทุ่นแรงประเภทเครนหรือปั้นจั่น ต่างทราบดีว่างานในลักษณะนี้ค่อนข้างอันตรายและมีมูลค่าของงานที่แพง  เนื่องมาจากราคาของเครื่องจักรที่มีราคาไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาทจนถึงบางประเภทที่มีราคาถึง 30 ล้านบาท อีกทั้งอุปกรณ์ที่องค์กรต้องการเคลื่อนย้ายก็มีมูลค่าสูงเช่นกันบางชิ้นนับค่าไม่ได้ ซึ่งถ้างานผิดพลาดแล้วอาจหมายถึงชีวิต และทรัพย์สินและอาจรวมถึงการล่มสลายขององค์กรเลยทีเดียว การตรวจสอบเครื่องจักรให้มีความพร้อมเสมอจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งยวดขององค์กร การตรวจสอบอย่างไรเครื่องจักรจึงจะมีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย จึงเป็นปัญหาที่หลายองค์กรตระหนักถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่ได้มีระบบบริหารงาน ISO 9001, ISO14001 และ มอก. 18001  แนวคิดก็คือ เราจะต้องรู้จักเครื่องจักรประเภทนี้เป็นอย่างดี เช่น ระบบเครื่องยนต์ ระบบไฮดรอลิค ระบบขับเคลื่อน และขั้นตอนการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล  และเราจะต้องรู้จักตัวเองเช่นกันว่าจะสามารถตรวจสอบเครื่องจักรดังกล่าวได้หรือไม่อย่างไร ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นที่องค์กรจะต้องให้ความรู้ความเข้าใจต่อผู้ที่มีหน้าที่ดังกล่าว เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรเหล่านี้ ให้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบดูแลเครื่องจักรทุ่นแรงประเภทนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

  ประกาศเมื่อวันที่: 25 เม.ย. 2557
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน

  ดูเพิ่มเติม...

  ประกาศเมื่อวันที่: 25 เม.ย. 2557
 • การออกแบบและก่อสร้างอาคารด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป วสท.

  หลักการและเหตุผล           ความต้องการที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มีความต้องการมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในด้านการก่อสร้างที่อยู่อาศัยก็มีการพัฒนา ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีการก่อสร้าง ตั้งแต่การออกแบบ  การผลิต  และการติดตั้ง  การควบคุมคุณภาพ การบริหารต้นทุน และเวลาก่อสร้างที่รวดเร็ว ซึ่งระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป เป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาดังกล่าว ตามความต้องการของตลาด ตลอดจนค่านิยม และจำนวนความมากน้อยของหน่วยที่อยู่อาศัยดังกล่าวข้างต้น ในต่างประเทศการใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูปในการก่อสร้างบ้านที่อยู่อาศัยได้มีการพัฒนา มาเป็นเวลานาน แต่สำหรับในประเทศไทย การใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูปได้มีบทบาทเพิ่มมากขึ้น เหตุผลหลายประการ เช่นระยะเวลา ต้นทุนการออกแบบ ฯลฯ จากค่านิยมตลอดจนความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงขึ้น จึงได้มีการสัมมนาและศึกษาดูงานขึ้นอีกครั้งเพื่อตอบสนองความต้องการแก่ผู้สนใจ  

  ประกาศเมื่อวันที่: 25 เม.ย. 2557
 • สมัครงาน กฟภ. เขต.3 ภาคเหนือ (ลพบุรี)

   เห็นว่าเป็นช่วงการสอบบรรจุ ณ.หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางสายวิชาชีพเรา ผมเลยนำข่าวสารมาฝากครับ

  ประกาศเมื่อวันที่: 22 เม.ย. 2557
 • พิธีสระเกล้าดำหัว อธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

      สำนักงานอธิการบดี จะได้มีการจัดพิธีสระเกล้าดำหัวในวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวล่า 13.30 - 17.00 น. นั้นในการนี้ สำนักงานอธิการบดี จึงใคร่ขอแจ้งสถานที่จัดพิธีสระเกล้าดำหัว ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 ศิษย์เก่าท่านสนใจร่วมงานสามารถเข้าร่วมงานได้ ณ.สถานที่ ตามที่แจ้งครับ        

  ประกาศเมื่อวันที่: 20 เม.ย. 2557