งานทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรม

  • ประชาสัมพันธ์ โครงการวิศวฯ อุตสาหการบริการชุมชน

    ประชาสัมพันธ์ โครงการวิศวฯ อุตสาหการบริการชุมชน

    ประกาศเมื่อวันที่: 22 ก.ย. 2559
  • สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์

    คณะวิศวกรรมศาสตร์และสำนักกิจการมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมกิกรรมการ สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ซึ่งถือเป็นประเพณีปฏิบัติทุกปีเมื่อถึงวันสงกรานต์เชียงใหม่ คือการออกไปสรงน้ำพระพระพุทธสิหิงค์ ขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ที่อาราธนานิมนต์มา เริ่มต้นที่บริเวณหน้าสถานี รถไฟเชียงใหม่  ในขบวนแห่มีพระพุทธรูปที่สำคัญของเชียงใหม่เข้าร่วมในพิธี เป็นจำนวนมากเกือบทุกวัดสำคัญคือ พระพุทธสิหิงค์ จากวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ พระเสตังคมณี หรือพระแก้วขาว พระเจ้าฝนแสนห่า ที่จะนำออกให้ประชาชนได้สรงน้ำขอพรตามความเชื่อที่ว่าจะทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล และพระพุทธรูปสำคัญจากหัววัดต่าง ๆ ทั่วเชียงใหม่มาให้ประชาชนร่วมสรงน้ำและสักการะขอพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่เมือง ท่ามกลางขบวนแห่แบบล้านนาที่ประดับตกแต่งอย่างครบครัน

    ประกาศเมื่อวันที่: 15 เม.ย. 2557