ข่าวสาร/กิจกรรม

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเครือข่ายรณรงค์ขับเคลื่อนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557จัดกิจกรรมเครือข่ายรณรงค์ขับเคลื่อนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557

วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2557 ณ โบทานิค รีสอร์ท เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Read more: มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่...

ดร.ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี คณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ และคณาจารย์มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Ms. Wang Bo และ Mr. Sun Kai ครูอาสาสมัครชาวจีนดร.ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี คณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ และคณาจารย์มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Ms. Wang Bo และ Mr. Sun Kai ครูอาสาสมัครชาวจีนจากสำนักส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) โครงการประสานงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในโอกาสมาปฏิบัติหน้าที่การสอนนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง

Read more: ดร.ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี คณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์...

You are here: Home ข่าวสาร/กิจกรรม