หลักสูตรปริญญาตรี


ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป

ดูเพิ่มเติม...

หลักสูตรปริญญาโท


ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี

ดูเพิ่มเติม...

หลักสูตรปริญญาเอก


ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท

ดูเพิ่มเติม..

สมัครเรียนออนไลน์ Apply Now


 ผู้สนใจสมัครเรียนท่านสามารถสมัครเรียนผ่านช่องทางออนไล์ได้ที่นี่.

สมัครเรียนออนไลน์

ข่าวสาร/กิจกรรม

ดร.ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี ปฐมนิเทศและให้โอวาทนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร เนื่องในโอกาสเป็นนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยหงเหอ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ดร.ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี ปฐมนิเทศและให้โอวาทนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร เนื่องในโอกาสเป็นนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยหงเหอ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน Wednesday, 30 July 2014 ดร.ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี ผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมปฐมนิเทศและให้โอวาทนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเครือข่ายรณรงค์ขับเคลื่อนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเครือข่ายรณรงค์ขับเคลื่อนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 Tuesday, 29 July 2014 จัดกิจกรรมเครือข่ายรณรงค์ขับเคลื่อนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2557 ณ โบทานิค รีสอร์ท เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ดร.ณรงค์  ชวสินธุ์ อธิการบดี คณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ และคณาจารย์มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Ms. Wang Bo และ Mr. Sun Kai ครูอาสาสมัครชาวจีน ดร.ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี คณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ และคณาจารย์มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Ms. Wang Bo และ Mr. Sun Kai ครูอาสาสมัครชาวจีน Tuesday, 29 July 2014 ดร.ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี คณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ และคณาจารย์มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Ms. Wang Bo และ Mr. Sun Kai ครูอาสาสมัครชาวจีนจากสำนักส่งเสริมการเรีย...

ลิงค์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 
 

รับข่าวสาร

ติดต่อคณะ

คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 169 หมู่ 3 ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230.

  • โทร: 0-5381-9851
  • แฟกซ์: 0-5381-9998

Connect with us

ติดตามข่าวสาร/กิจกรรมได้ผ่านช่องทาง.
You are here: Home หน้าแรก