Job North-Chiang Mai University.

ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่ง

รายละเอียด

วันที่ประกาศ

หน่วยงาน

เงินเดือน

กรอกใบสมัคร

คนขับรถ

เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) ขึ้นไป

ทำหน้าที่ ขับรถรับส่ง ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และแขกของมหาวิทยาลัย ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย หากมีประสบการการขับรถ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภทที่ 2 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

06-08-2018 สำนักงานอธิการบดี ไม่ระบุ

อาจารย์การท่องเทียวและการบิน

เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาการท่องเทียว หรือสาขาที่เกียวข้อง

รับผิดชอบการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่เกียวข้องในงานวิขาการ ของคณะบริหารธุรกิจ สาขาการท่องเทียวและการบิน

06-08-2018 คณะบริหารธุรกิจ ไม่ระบุ

อาจารย์สอนพละศึกษา

เพศ ชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาพละศึกษาหรือสาขาที่เกียวข้อง

รับผิดชอบงานสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านการกีฬา ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา รวมถึงงานวิจัยและงานบริการวิชาการที่เกียวข้อง

06-08-2018 คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ไม่ระบุ

อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป จบการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

29-03-2018 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี  ทำงานต่างๆในฝ่ายบัญชี

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาบัญชี  อายุ 35 ปี ขึ้นไป เพศชายหรือหญิง มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีมากว่า 3 ปี

หากมีความพร้อมเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

27-09-2017 ฝ่ายบัญชี ไม่ระบุ

 1 2 3 >  Last ›

รายละเอียดการติดต่อสมัครงาน

1.สมัครด้วยตนเอง ที่ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (ติดต่อห้องประชาสัมพันธ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี) เปิดรับสมัครทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 น.-17.00 น. เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตกฤษ์ เวลา 9.00 น.-16.00 น.

2.ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เลขที่ 169 หมู่ 3 ต. หนองแก๋ว อ. หางดง จ. เชียงใหม่ 50230

3.ส่งใบสมัครงานทาง E-mail : thapanan@northcm.ac.th

4.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 053-819999 ต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 9919 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 น.-17.00 น.)