Job North-Chiang Mai University.

ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่ง

รายละเอียด

วันที่ประกาศ

หน่วยงาน

เงินเดือน

กรอกใบสมัคร

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี  ทำงานต่างๆในฝ่ายบัญชี

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาบัญชี  อายุ 22 ปี ขึ้นไป เพศชายหรือหญิง 

หากมีความพร้อมเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

27-06-2019 ฝ่ายบัญชี สำนักงานอธิการบดี ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ระบบ Network

เพศชาย ไม่จำกัดอายุ จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

คุณสมบัติอื่นๆ

มีความรู้เกี่ยวกับระบบ Windows Server และ Linux Server ขั้นพื้นฐาน  มีความรู้เกี่ยวกับระบบ Network ขั้นพื้นฐาน  มีความรับผิดชอบในหน้าที่

ปฏิบัติงาน ดูแลระบบ Windows Server , Linux Server ดูแลระบบ Network ระบบ WIFI  ระบบ Backup Server ระบบ Office 365 บริหารจัดการ User Account ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย และทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

25-06-2019 ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ ไม่ระบุ

ธุรการ

เพศ ชาย/หญิง อายุ 21-35 ปี

จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขา

ทำงานธุรการทั่วไปในคณะสังคมฯและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

18-06-2019 คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ไม่ระบุ

อาจารย์ ประจำสาขารัฐประศาสนศาสตร์

เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 50 ปี ปริญญาโทขึ้นไปในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มีทักษะการบริหารจัดการดี มีผลงานวิจัย สามารถใช้ Internet , MS Office ได้คล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความกระตือรือร้น มีวุฒิภาวะและความรับผิดชอบ

ทำหน้าที่ตาภารกิจ คือ การสอน บริการวิชาการ วิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

มหาวิทยาลัยต้องการทีมงานที่จะช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานขององค์กร และมี Commitment ที่จะทำงานร่วมกันเป็นระยะเวลานาน หากท่านต้องการเติบโตไปด้วยกันกับองค์กร เป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างองค์กรให้เป็นที่พึ่งของสังคมบนฐานความรู้และเทคโนโยลีของประเทศ โปรดสมัครงานนี้ ด่วน!!!!!!!!!

07-06-2019 คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ไม่ระบุ

เจ้าหน้าประชาสัมพันธ์

เพศ ชายหรือหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

ลักษณะงาน

- ดูแลเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย

- ดูแลคอนเทนต์ด้านออนไลน์ของมหาวิทยาลัยในสื่อต่างๆ

- ดูแลงานประชาสัมพันธ์และงานสร้างภาพลักษณ์

- จัดงานแถลงข่าวและงานประชาสัมพันธ์ เขียนข่าว

- สร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน

05-06-2019 ศูนย์สื่อสารองค์กร ไม่ระบุ

 1 2 3 >  Last ›

รายละเอียดการติดต่อสมัครงาน

1.สมัครด้วยตนเอง ที่ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (ติดต่อห้องประชาสัมพันธ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี) เปิดรับสมัครทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 น.-17.00 น. เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตกฤษ์ เวลา 9.00 น.-16.00 น.

2.ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เลขที่ 169 หมู่ 3 ต. หนองแก๋ว อ. หางดง จ. เชียงใหม่ 50230

3.ส่งใบสมัครงานทาง E-mail : thapanan@northcm.ac.th

4.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 053-819999 ต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 9919 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 น.-17.00 น.)