หน้าแรก >> กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2562


อาจารย์สุรัสวดี อินทร์ชัย  คณบดี และอาจารย์ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้ร่วมพบปะปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์  ปีการศึกษา 2562 วันศุกร์ ที่ 4 มิถุนายน 2562   ณ ห้องรัฐมนตรี  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ


ผู้ประกาศข่าว : ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศข่าวเมื่อ : 14 มิถุนายน 2562
| |