หน้าแรก >> คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับ นักเรียน คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนอุตรดิตถ์


คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  ต้อนรับ นักเรียน คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนอุตรดิตถ์

อาจารย์ศุภลักษณ์ สุวรรณ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณาจารย์คณะ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ นำโดย อาจารย์วิฑูรย์ พิริยะอนันต์ หัวหน้างานแนะแนวจัดหางานแลประชาสัมพันธ์ อาจารย์นิตยา กลเรียน  งานแนะแนวศึกษาต่อ และ อาจารย์ปิยะ สีตาชัย อาจารย์แนะแนวภายนอก พร้อมด้วยนักเรียน  ที่เข้ามาศึกษาดูงาน  ณ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565

 


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 7 มกราคม 2565
| |