หน้าแรก >> เชิญร่วมฟังการบรรยาย “Persuasive Communication” (การสื่อสารเพื่อสร้างผลลัพธ์)


#การสื่อสารเพื่อสร้างผลลัพธ์ จะช่วยให้คุณสื่อสารสิ่งที่อยู่ในใจออกมาให้ถึงใจคนในแบบฉบับของตัวเอง ไม่ว่าจะในแง่การขายงานลูกค้า การสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมและเพื่อนร่วมงาน การเสนอไอเดียภายในและนอกองค์กร และอื่นๆ อีกมากมาย

 

#หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมฟังการบรรยาย “Persuasive Communication” ในวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านทาง Microsoft Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3agsJ0W3lNsll2S3ZYqpGbcI7aiOo-n6ZOVgm5jjWuK6Q1%40thread.tacv2/conversations?groupId=be2c6c28-0ef5-449f-8371-3444e7a24b92&tenantId=706ce85b-7174-4492-83ac-e7dfa60fd2d1


ผู้ประกาศข่าว : สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศข่าวเมื่อ : 17 มกราคม 2565
| |