หน้าแรก >> #ทุนนักกีฬา ประกาศรายชื่อนัดสัมภาษณ์ วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ทุนนักกีฬาสาขาวิชาการจัดการ


#ประกาศนัดสัมภาษณ์โครงการทุนนักกีฬาสาขาการจัดการ

โครงการทุนนักกีฬาสาขาวิชาการจัดการ รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2565

โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่

สัมภาษณ์ วันที่ 2 มิถุนายน​ 2565

ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมถาษณ์ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนัดสัมภาษณ์มาสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่ประกาศ โดยใช้การสัมภาษณ์ทางออนไลน์

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมต่อไป

-------------------------------------------------

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่ 081-2886248, 099-2741616, 085-6201750


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 27 พฤษภาคม 2565
| |