หน้าแรก >> กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ช่วงเช้า กิจกรรมทำบุญตักบาตร

    อาจารย์ณรงค์  ชวสินธุ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี บำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอหางดง และข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

ช่วงเย็น  กิจกรรมถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

   อาจารย์ชุติมา ชวสินธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วม พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี บำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอหางดง ประธานในพิธี พร้อมข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล จุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

ช่วงเย็น  กิจกรรมถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

 

 

 

 

 


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 3 มิถุนายน 2565
| |