หน้าแรก >> ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม" ประจำปีการศึกษา 2565 วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565


โครงการ "เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม" ประจำปีการศึกษา 2565

    ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่  เข้าร่วมโครงการ "เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม" ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

 แหล่งเรีนนรู้ที่อบอุ่น....ที่นี่คือ...มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 28 มิถุนายน 2565
| |