หน้าแรก >> ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 25 มิถุนายน 2565


ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565

**อาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และให้โอวาท นโยบายแก่นักศึกษาทุกคน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ทั้งนี้ได้มอบแนวทางการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิตกายภาพ

*หัวข้อ "ธรรมชาติการปรับตัว รู้เท่าทันตนเองในสภาวะปัจจุบัน" โดย นางดอกรัก พิทาคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการกลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลสันป่าตอง

ฟังแนวทางด้านวิชาการจากผู้บริหาร

*หัวข้ัอ "การจัดการเรียน การสอน ในมหาวิทยาลัย : Happy Learning" โดย อาจารย์ ดร.สุรชัย สานติสุขรัตน์ รองอธิการบดี

*หัวข้อ "Society New Student 5.0" โดย อาจารย์ชุติมา ชวสินธุ์ รองอธิการบดี

***ปิดท้ายด้วยการรับฟังแนวนโยบายของผู้เข้ารับการสมัครเป็นนายกองค์การนักศึกษา 


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 26 มิถุนายน 2565
| |