หลักสูตรปริญญาตรี

ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป

ติดต่อเรา


มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 169 ม.3 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

Tel.

0-5381-9999, 819969

Fax.

0-5381-9998