หน้าแรก >> เข้าร่วมประเพณีใส่ขันดอก บูชาเสาหลักเมืองเสาอินทขีล


ประเพณีใส่ขันดอก บูชาเสาหลักเมืองเสาอินทขีล

อาจารย์ ดร. ณรงค์  ชวสินธุ์  อธิการบดี นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีสักการะบูชาเสาหลักเมืองเสาอินทขีล  รวมถึงวิญญาณของคนเมืองเหนือและบรรพบุรุษ นำดอกไม้ธูปเทียน ขันน้ำขมิ้นส้มป่อย ใส่พานหรือสลุง สรงน้ำเพื่อสักการะบูชา ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 18 พฤษภาคม 2566
| |