หน้าแรก >> ภาพกิจกรรมเข้าค่ายสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ปี2562 คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่


กิจกรรมค่ายมิตรภาพของน้องใหม่ สาขารัฐประศาสนศาสตร์(รปศ.) ปี2562 คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 ณ. ฐานทัพทางทหาร รบพิเศษ ค่ายขุนเณร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 


ผู้ประกาศข่าว : ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศข่าวเมื่อ : 24 มิถุนายน 2562
| |