ผู้ประกาศข่าว : ศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประกาศข่าวเมื่อ : 27 สิงหาคม 2562
| |