หน้าแรก >> อาจารย์ชุติมา ชวสินธุ์ รองอธิการบดีและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Yunnan Minzu University (มหาวิทยาลัยชนชาติยูนาน)


อาจารย์ชุติมา ชวสินธุ์ รองอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Mr.Zi Ruxiang (ศาสตราจารย์ซื่อ รูเซียง) คณบดีคณะวรรณคดีและการสื่อสาร  โอกาสนำคณะผู้บริหารจาก Yunnan Minzu University (มหาวิทยาลัยชนชาติยูนาน) เข้าเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือด้านวิชาการ ณ ห้องประชุมชวสินธุ์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่


ผู้ประกาศข่าว : ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศข่าวเมื่อ : 6 ธันวาคม 2559
| |