หน้าแรก >> อาจารย์ดร.ภัทรภณ ศิลารักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เป็นตัวแทนอธิการบดี ร่วมแสดงความยินดีและร่วมเฉลิมฉลองในงานครบรอบ 59 ปี สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธไมตรีที่ดี


อาจารย์ดร.ภัทรภณ  ศิลารักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เป็นตัวแทนอธิการบดี ร่วมแสดงความยินดีและร่วมเฉลิมฉลองในงานครบรอบ 59 ปี สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธไมตรีที่ดีต่อสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียและนานาประเทศ ณ โรงแรมอนันตรา สยาย กรุงเทพมหานคร 


ผู้ประกาศข่าว : ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศข่าวเมื่อ : 8 ตุลาคม 2562
| |