หน้าแรก >> คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่


อาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะ นายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ โอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สถานกงสุลจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่


ผู้ประกาศข่าว : ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศข่าวเมื่อ : 6 ธันวาคม 2559
| |