หน้าแรก >> นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์เข้าศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


อาจารย์สุรัสวดี อินทร์ชัย ผู้ช่วยคณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ คณาจารย์นำนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายระพีพล ทับทิมทอง วิทยากรประจำศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ให้การต้อนรับ

 


ผู้ประกาศข่าว : ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศข่าวเมื่อ : 6 ธันวาคม 2559
| |