หน้าแรก >> ดร.ทรงสรรค์ อุดมศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ให้การต้อนรับคณะผู้ประสานงานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโครงการครูอาสาสมัครชาวจีน


ดร.ทรงสรรค์ อุดมศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ และอาจารย์ระพีพร มหาพรหม   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ให้การต้อนรับ Mr. Yuttakan Suksom (นายยุทธการ สุขสม) OHEC Coordinator of Volunteer Teachers Program (ผู้ประสานงานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโครงการครูอาสาสมัครชาวจีน), Miss Luo Yan (นางสาวหลั๋ว แย้น) Hanban (Thailand) Coordinator of Volunteer Teachers Program (ฮั่นปั้น (ประเทศไทย) ผู้ประสานงานโครงการครูอาสาสมัครชาวจีน) และ  Mr. Zhang Tangling  (นายจาง ถางหลิง) Hanban Officer (เจ้าหน้าที่จากฮั่นปั้น) เนื่องในโอกาสเยี่ยมและรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานครูอาสาสมัครชาวจีนที่ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชวสินธุ์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

 


ผู้ประกาศข่าว : ศูนย์สื่อสารองค์กร ประกาศข่าวเมื่อ : 13 ธันวาคม 2559
| |