หน้าแรก >> คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ร่วมบริการวิชาการด้านการเสริมสร้างกำลังใจสำหรับผู้พิการ


              อาจารย์พรพิมล จันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยคณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ อาจารย์คุณากร คุณาสวัสดิ์ หัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไปและอาจารย์จารุณี ปัญควณิช รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมบริการวิชาการด้านการเสริมสร้างกำลังใจสำหรับผู้พิการ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงใหม่


ผู้ประกาศข่าว : ศูนย์สื่อสารองค์กร ประกาศข่าวเมื่อ : 14 ธันวาคม 2559
| |