หน้าแรก >> มอบของขวัญแสดงความยินดี  นางผ่องพรรณ ปาละพงศ์ เจ้าของและกรรมการผู้จัดการบริษัทผึ้งน้อยเบเกอรี่ ในงานเลี้ยงฉลอง ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์


อาจารย์มณีวรรณ ชลัย รองอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมมอบของขวัญแสดงความยินดี  นางผ่องพรรณ ปาละพงศ์ เจ้าของและกรรมการผู้จัดการบริษัทผึ้งน้อยเบเกอรี่ ในงานเลี้ยงฉลอง ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภททั่วไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ณ บริษัทผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด


ผู้ประกาศข่าว : ศูนย์สื่อสารองค์กร ประกาศข่าวเมื่อ : 19 ธันวาคม 2559
| |